Dabas nya gränssnitt gör artikelinformation enklare

Som de flesta säkert märkt har det sedan Major Release hänt mycket med Dabas gränssnitt. Vår målsättning är alltid att förenkla den ibland komplexa verkligheten kring artikelinformation och göra ert arbete med er data så enkel och smidig som det bara går. Här är några av alla nyheter i Dabas.

  • Översikt – En välkomstsida som ger en snabb överblick och underlättar den fortsatta navigeringen med snabba ingångar till de vanligaste funktionerna.
  • Användbarhet – Inne på artiklar hittar du nu en mer överskådlig flikindelning och ett förenklat handhavande när du exempelvis skapar repeterbar information med hjälp av dialogrutor.
  • Kontroll – Du styr din artikels status via statusbaren överst på varje artikel, där du snabbt ser allt från publiceringsstatus till antalet fel och varningar.
  • Hjälp – Få hjälp vid alla fält och se definitioner och hur du bäst formaterar er information.

Full kontroll över publicering och status för dina produkter

En stor nyhet är Statusbaren som finns högst upp på varje artikel. Härifrån styr du din artikel, och ser snabbt allt ifrån publiceringsstatus till valideringsinformation. När du arbetar med din artikel ser du direkt i statusbaren om din information har fel eller varningar, med direktlänkar till de aktuella fälten.

Inom kort lanserar vi ännu fler förbättringar för dig

Automatiska uträkningar att mått och vikter och wizard för olika produkttyper bara några av alla fiffiga funktioner som Dabasteamet arbetar med just nu. Arbetet med att förbättra er upplevelse och underlätta arbetet med er artikelinformation i Dabas pågår löpande och vi tar gärna emot alla tankar, idéer och synpunkter kring hur vi kan göra Dabas ännu bättre.

Nu är Dabas uppgraderat till GS1 artikelinformationsstandard 3.1.2

Taggar: , ,

Den 7 november börjar version 3.1.2 av artikelinformationsstandarden att gälla. Dabas har uppgraderat systemet med nyheterna i standarden. Här följer några nyheter med den nya versionen:

  • Utökat stöd för alkoholhaltiga drycker, med ursprungsområde och årgång.
  • Sökbegrepp E-handel
  • Kompletterande Artikelidentiteter
  • Möjlighet att skicka VCD till Systembolaget
  • Möjlighet att skicka VCD till Validoo CommunityGLN

En bild säger mer än tusen ord

Taggar: ,

produktbild-dabas-exempel

Har ni försökt sälja något på Blocket utan att lägga ut en bild?
Omkring hälften av de stora foodservice grossisternas försäljning går direkt via deras webshoppar, till vilka Dabas produktblad och information är länkade. De flesta artiklarna i Dabas har såklart redan bilder, men det finns fortfarande för många som saknar.

Grossisterna har uttryckt starka önskemål om att alla artiklar i Dabas skall ha bild och vi är övertygade om att era artiklar kommer bli mycket attraktivare om ni ser till att säkerställa detta. Är ni osäkra på hur ni skall gå till väga, så tveka inte att kontakta oss eller se vår korta instruktionsfilm inne i Dabas om hur du gör.

Behöver ni skicka VCD och digital artikelinformation till Systembolaget?

dabas-updated

Då är Dabas lösningen för er. Vi erbjuder marknadens mest prisvärda och kompletta system för att hantera och publicera artikelinformation på ett enda ställe och nå ut till branschen, dina kunder och vinna nya affärer. Webbgränssnittet är användarvänligt och innehåller funktioner för att hantera artiklar, produktbilder, produktblad, kvalitetssäkra och skicka varucertifikat till foodservice, dagligvaruhandel, apotek och systembolaget. Det är både kostnadseffektivt och tidsbesparande.

En effektiv lösning för leverantörer av alkoholhaltiga drycker

Leverantörer av alkoholhaltiga drycker

Dabas har hjälpt livsmedelsbranschen med artikelinformation i över 20 år och växer för varje år. Idag hanterar vi mer än 30 000 artiklar från huvuddelen av Sveriges livsmedelsleverantörer.
Nu har vi även stöd för att hantera och publicera dryckesartiklar och alkohol. Med Dabas är digitala varucertifikat till foodservice, retail och systembolaget bara en knapptryckning bort.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer

Har Du frågor, funderingar eller vill veta mer är Du varmt välkommen att kontakta oss!
Telefon 08-52 22 43 00 eller info@delfi.se. Du kan också läsa mer på Dabas hemsida www.dabas.com.

Dabas innehåller 30 000 artiklar

30000
Dabas fortsätter att utvecklas starkt. Med tusentals nya artiklar och många nya medverkande företag har vi har passerat 30 000 artiklar!

Företagen ser affärsnyttan med att använda Dabas för hantering av sin artikelinformation. Att både kunna publicera, marknadsföra och skicka sin artikelinformation som varucertifikat till alla handelspartners från ett och samma system innebär många fördelar.
Bakom tillväxten ligger också en ökad efterfrågan på kvalitetssäkrad livsmedelsinformation som är öppen, sökbar och tillgänglig.

Dabas har hjälpt livsmedelsbranschen med artikelinformation i över 20 år och växer för varje år. Idag hanterar vi mer än 30 000 artiklar från huvuddelen av Sveriges livsmedelsleverantörer.

Dina synpunkter är viktiga för offentlig upphandling

Taggar: ,

offentligupphandling

Upphandlingsmyndigheten startade den 1 september 2015 och en av uppgifterna är att utveckla frivilliga hållbarhetskrav för livsmedel. Dessa krav fanns tidigare hos Miljöstyrningsrådet.
Idag använder över 87 % av kommuner och landsting hållbarhetskraven när de köper livsmedel. Syftet är att det ska vara enkelt för offentlig sektor att göra rätt vid upphandling och målet är att offentlig sektors inköp av livsmedel ska bidra till minskad miljöbelastning, ökat djurskydd och bättre arbetsvillkor i länder utanför EU.

  • Varför bör du svara?
    Nu har du och ditt företag möjlighet att påverka hållbarhetskriteriernas utformning. Om ditt företag levererar, eller vill leverera, till offentlig sektor kommer ditt företag påverkas av hållbarhetskraven. Om du redan levererar till kommun och landsting har du insikter och kunskap om hur Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier fungerar i praktiken.
  • Vad förväntas du göra?
    Dina synpunkter om hur kriterieförslag kan förtydligas, hur stor del av ditt sortiment som uppfyller kriterier och hur stor marknadstillgång det finns på råvara framöver bidrar till att kriterierna används på ett bättre sätt. Känn inte att du måste svara på alla produktgrupper – en synpunkt på en produktgrupp eller en synpunkt per produktgrupp är mycket uppskattat.
  • Var finns materialet?
    Samtliga dokument som ingår i Kriterieöversyn Livsmedel 2016 hämtas på:
    http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/kriterieoversyn-livsmedel-2016/
  • När ska du svara?
    Svara senast 22 juni 2016.
  • Vad händer sedan?
    Uppdaterade kriterier publiceras oktober 2016 i Kriterie-wizard på www.upphandlingsmyndigheten.se
    Uppdaterad leverantörsförsäkran kan leda till att ditt företag behöver uppdatera er information i Dabas.

Om du inte är rätt person för att svara, vänligen sprid detta till lämplig person i din organisation.

Om du har frågor gällande kriterieöversynen vänligen kontakta: monica.sihlen@uhmynd.se

Major Release har påbörjats

Taggar:

Nu har Major Release produktionssättning påbörjats. Viktiga måldatum och planerade aktiviteter för Dabas under Major Release är följande:

  • 6 Maj – Dabas stänger möjligheten att skicka VCD
  • 10 Maj – Dabas stänger Mina Sidor för artikelredigering
  • 11 Maj – Dabas stänger hela tjänsten för migreringen
  • 13 Maj – Dabas verifieras och tjänsten startas
  • 16 Maj – Dabas öppnar Mina Sidor för uppgiftslämnare

Vi kommer att informera löpande om status kring Major Release på Dabasbloggen.

Dabas uppdaterar systemet och alla deltagande företags artiklar till Major Release 3.1

Taggar:

I samband med övergången till Major Release kommer Dabas att migrera samtlig artikelinformation i Dabas från 2.8.5 standarden till 3.1. Detta arbete kommer att omfatta samtliga artiklar för alla företag i systemet.

Vilken insats kommer att krävas från uppgiftslämnare vid övergången till Major Release?

Huvudregeln är att Dabas följer artikelinformationsstandarden och migrerar all artikelinformation från den gamla versionen, 2.8.5, till Major Release 3.1.1.
Den stora merparten av informationen har mappning 1:1 och kräver ingen insats från uppgiftslämnare att se över.
Det finns dock ett antal undantagsfall från GS1 som inte är otvetydiga vilket betyder att leverantör/mottagare måste göra ett val hur informationen ska uppdateras. Vi hänvisar till GS1’s rekommendationer kring hantering av detta, exempelvis förändringar i kodlistor (2016-04-19)

Kommentar kring Allergener

  • Dagens kodvärden för allergener är fortfarande giltiga kodvärden i den globala artikelinformationsstandarden för Major Release 3.1.1.
    Dabas kommer att behålla alla befintliga allergener och kodvärden, och gör ingen ändring. Här gör vi på samma sätt som Validoo i Sverige och gör alltså ingen förändring.
  • Förändringar av allergenkodvärden anses så känsliga att ansvaret för förändringar ligger på uppgiftslämnaren / informationsägaren / användaren.
  • GS1 Sverige och Validoo har gjort en ny rekommendation över vilka allergenkoder som ska vara giltiga i den svenska tillämpningen och rekommenderar användare att uppdatera allergeninformation enligt detta dokument.

Kommentar kring Näringsvärden

  • Dagens kodvärden för näringsvärden är fortfarande giltiga kodvärden i den globala artikelinformationsstandarden för Major Release 3.1.1.
    Dabas kommer att behålla alla befintliga näringsvärden och kodvärden, och gör ingen ändring. Här gör vi på samma sätt som Validoo i Sverige och gör alltså ingen förändring.
  • Förändringar av näringsvärden anses så känsliga att ansvaret för förändringar ligger på uppgiftslämnaren / informationsägaren / användaren.
  • GS1 Sverige och Validoo har gjort en ny rekommendation över vilka näringsvärden som ska vara giltiga i den svenska tillämpningen och rekommenderar användare att uppdatera näringsvärden enligt detta dokument.
  • Koden för SUGAR är borttagen i Dabas sedan 2015 och kvar finns endast den aktuella koden SUGAR-