Efterfrågan på MSRs kriterier ökar

Taggar:

Miljöstyrningsrådet (MSR) arbetar nu intensivt med att gå igenom och säkerställa detaljerna i alla sina kriterier, liksom att förtydliga instruktionerna kring hur en leverantörsförsäkran skall fyllas i. Så fort detta arbete är klart, så ser vi till att uppdatera Dabas med alla kriterierna (från dagens 5 till dryga 30) och naturligtvis även med förtydligandena kring leverantörsförsäkran.

Under tiden kan det ju vara bra att känna till att information och riktlinjer nu gått ut till beställarsidan från Miljöstyrningsrådet. Läs informationen era kunder har fått på MSRs hemsida.

Ett annat tecken på att intresset nu ökar är att DKAB (fd Basera), som är ett upphandlings- och uppföljsningsstöd som nyttjas av ett hundratal kommuner, landsting och statliga verk för att göra sina livsmedelsupphandlingar och som använder Dabas, nu valt att ägna sin användarträff i maj till temat ”upphandling med inriktning på MSRs BAS-krav för god djurhantering”. Delfi kommer vara där och berätta om vårt arbete.