Miljöstyrningsrådets kriterier i Dabas – chansen till goda affärer som vi alla tjänar på!

Taggar:

De flesta har säkert läst de senaste veckornas larmrapporter från WHO och IPCC kring antibiotika resistens och klimathot. Vi var med och träffade en stor del av offentlig sektors upphandlare i förra veckan och de tar detta på största allvar och många kommer försöka använda sin inköpsmakt till att göra skillnad, inte bara i ovanstående frågor utan kring många av de områden som Miljöstyrningsrådets kriterier fokuserar på.

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan för hållbar offentlig upphandling och de MSR-kriterier man skapat används nu i offentlig upphandling, där Dabas kommer utgöra informationsnavet.

Vill Ni veta mer om Miljöstyrningsrådets kriterier gå in på www.msr.se och vill ni veta hur Ni som uppgiftslämnare lägger in MSR-kriterier i Dabas, är Ni som vanligt alltid välkomna att kontakta oss på Delfi.