Förbättrat stöd för Råvaruursprung i Dabas

Taggar: ,

Många kunder uttrycker ett allt starkare behov av att få veta varifrån maten man serverar kommer. Därför har vi i Dabas infört en frivillig ursprungsmärkning, som ni hittar under fliken ingredienser.
I de fall ni tar råvarorna från olika länder, anger ni flera länder genom att hålla ner ctrl-knappen och markera flera länder. Denna märkning är frivillig, men eftersom vi vet att intresset för att få veta vad det är vi stoppar i oss bara ökar, så är det sannolikt en konkurrensfördel att tydligt kunna redogöra för ursprung och samtidigt visa att man som leverantör och tillverkare har koll på sina råvaror.

Vilka Råvaror ska omfattas:

  • Animaliska råvaror vars andel i vikt överstiger 10 % av den färdiga produkten.
  • Övriga råvaror vars andel i vikt överstiger 20 % av den färdiga produkten.
  • Råvaror som finns med i produktens namn eller som på annat sätt marknadsförs som en huvudråvara (ex Kött-soppa, köttet ska då deklareras även om andelen är lägre än 10 % av produkten).

Vad ska deklareras för respektive Råvara:

  • Råvarans andel av den saluförda produkten, angett i %, mätt i vikt.

Ursprungsland – För animaliska produkter som nötkött, gris, lamm och fågel så finns möjlighet att ange ursprung enligt:

  • Född
  • Uppfödd
  • Slaktad
  • Förädlad

Den mest efterfrågade informationen bedömer vi vara att den huvudsakliga platsen för uppfödning (kött/fågelkött), alt. hållande av mjölkkor/getter/får (mejeri) alt. höns (äggprodukter) anges. EU förordningen (1169/2011) kräver uppfödd + slaktad (…dock ännu så länge (juni 2014) bara på helt kött). För vegetabiliska produkter ska plats för odling anges.