Allergeninformation obligatorisk fr o m 13 dec 2014

Taggar:

Allergeninformationen i Dabas är självklart central och fr o m den 13 dec 2014 är den också obligatorisk enligt EU-förordning 1169/2011. Dock har det dessvärre varit många turer och oklarheter kring hur den skall anges! Läser man i EU-förordningen, så skall allergener ”high-lightas” i innehållsförteckningen. Detta har dock i praktiken visat sig svårare än man tänkt och idag finns ingen officiell hållning för hur man rent konkret skall göra detta. Från början var det tänkt att det skulle ske genom att fet-markera allergenerna, men då ”fet-stil” ofta inte följer med när man skickar information mellan olika system, så är det ingen lösning. Vi vet att några av er valt att skriva allergenerna med VERSALER, vilket är ett bättre alternativ. Dock finns det ingen sådan officiell rekommendation och skälet som framförts mot att rekommendera det generellt är att ingrediensförteckningen för vissa produkter används för att skriva ut etiketter på varor som packas och märks i butik, och dessa etikettskrivare kan ofta bara skriva ut versaler. Dock fungerar det i de flesta fall väldigt bra, så det är just nu förmodligen det bästa alternativet om man önskar ”high-lighta” allergener i innehållsförteckningen. Annars är lösningen idag att man anger sina allergener under den speciella fliken allergener i Dabas och att man då fyller i samtliga allergener som produkten innehåller och som omnämns i ingredienstexten (som ”innehåller”) och i de fall det kan finnas risk för kontaminering, dvs om allergenen ofrivilligt kan finnas i produkten (som ”kan innehålla”). Observera att allergenmärkning i något fall överlappar varandra (gäller framförallt gluten och nötter) och man skall då vara så specifik som möjligt. Exempel innehåller produkten hasselnötter, så väljer man ”innehåller hasselnöt” och INTE ”innehåller nötter” eller innehåller produkten vete, väljer man ”innehåller vete” och INTE ”spannmål som innehåller gluten”. Notera också att om era produkter innehåller mjölk, så skall man inte ange ”innehåller laktos”, då detta anses underförstått.