Ingrediensförteckningen blir än viktigare

Taggar:

Ingrediensförteckningen blir än viktigare (ref EU-förordningen)! Denna skall överensstämma exakt med texten på förpackningen. Exempel: Är det på förpackningen angivet blandspråk, till exempel svenska/norska/danska, så är det den texten som skall återfinnas även i Dabas och i varucertifikaten. Står det apelsinjuice på förpackningen så skall det inte stå nypressad apelsinjuice i Dabas och i varucertifikaten.