Näringsvärdena allt viktigare i Dabas

Taggar:

Från och med 13 december 2014 kommer förordningen EU nr 1169/2011 att tillämpas i Sverige, vilket bl a gör en rad näringsvärden obligatoriska. Detta i kombination med bl a ny skollag från 1 juli 2011 och Livsmedelsverkets nya råd för ”bra mat i skolan” från april 2013, gör att vi starkt rekommenderar er att börja se över och komplettera era näringsvärdesuppgifter i Dabas.

Vi är väl medvetna om att det är både tidskrävande och kostsamt att ta fram och uppdatera näringsvärden, men bortsett från att vissa näringsvärdesuppgifter som sagt kommer bli obligatoriska, så är det också ett starkt kundönskemål, inte minst från kostchefer och upphandlare till offentliga kök, där näringsvärdesberäkning ofta är obligatorisk för de måltider man serverar.
Som ett litet stöd i ert arbete har vi nedan sammanställt några tips.

Vilka näringsvärden skall vi fokusera på att uppdatera?

Man kan lite förenklat säga att näringsvärdena kan prioriteras i fyra nivåer. Viktigast blir naturligtvis de näringsvärden som kommer bli obligatoriska från och med 13 dec 2014 (EU nr 1169/2011), vilka är:

 • Energi KJ/Kcal
 • Fett g
 • Mättat fett g
 • Kolhydrater g
 • Sockerarter g
 • Protein g
 • Salt g (…precis som i dagens Dabas är det alltså salt som skall deklareras och inte natrium. Saltmängden skall beräknas som 2,5 gånger natriuminnehållet oavsett var natrium kommer ifrån)

Nästa nivå är de näringsvärden (i tillägg till ovan) som Livsmedelsverket anser vara viktigast i sina råd ”bra mat i skolan”. Dessa är:

 • Fleromättat fett g
 • Fiber g
 • Vitamin D μg
 • Vitamin C mg
 • Folat/folacin μg
 • Järn mg

Vill man sedan även få med de näringsämnen som är av särskild betydelse för äldre (se SLVs ”Bra mat i äldreomsorgen”) så lägger man till:

 • Vitamin B12 μg
 • Kalcium mg

Slutligen finns ju en lång rad andra näringsämnen att fylla i och särskilt intressant blir ju då de vitaminer och mineraler som finns i ”betydande mängd”.

Hur kan Dabas underlätta vår uppdatering av näringsvärden?

Näringsvärdeslistan i Dabas är numera listad i prioritetsordning enligt ovan, med syfte att underlätta er prioritering. För er som redan har era näringsvärden lagrade på annat ställe och använder Dabas Update, så är det bara att skicka en uppdatering i det vanliga xml-formatet.
För er som inte använder Dabas-Update, men har alla näringsvärden samlade på annat ställe så kan vi alltid tillsammans titta på möjligheterna att få in informationen via exempelvis en xls-fil. Kontakta oss i så fall, så får vi diskutera vad som går att göra.

Vad gör vi om vi saknar näringsvärdesuppgifter?

Det bästa och dyraste sättet är att kontakta någon av de ackrediterade företagen för kemiska näringsvärdesanalyser (…vill ni veta vilka företag som är ackrediterade kontakta www.swedac.se).
Pratar vi råvaror, så hämtar man näringsvärden för dessa enklast från livsmedelsverkets (SLVs) databas. Här kan man även utifrån sitt recept ta fram näringsvärden, även om man naturligtvis måste vara uppmärksam på hur näringsvärdesinnehållet påverkas av att man försteker, kokar eller på annat sätt processerar produkten. Kontakta livsmedelsverket www.slv.se.

Ett tredje alternativ kan vara att ta kontakt med något kostplaneringsföretag som ofta kan hjälpa till med näringsvärdesberäkningar.
Har ni annars frågor så är ni som vanligt varmt välkomna att kontakta oss på Delfi.