Nyttan och användandet av Dabas ökar

Taggar:

Det är med glädje vi kan konstatera att det under 2014 varit ett enormt inflöde av företag och artiklar i Dabas. Över 100 nya uppgiftslämnare och 5 600 nya artiklar gör att vi närmar oss 24 000 artiklar i Dabas. Vi ser också ett kraftigt ökat användande av artikelinformationen.

Förutom alla som använder Dabas webbplats, länkar E-handelsplatser och annat mot Dabas produktblad, eller hämtar hem Dabas databas till egna system, så ser vi nu också hur vår webservicetjänst växer snabbt. Vår webservicetjänst innebär att foodservicemarknadens aktörer alltid har tillgång till er senaste artikelinformation i realtid och under den senaste tiden har vi haft över 1 miljon anrop per månad mot databasen.

Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att marknaden alltid har tillgång till just er artikelinformation i samband med inköp, planering, upphandling och servering.