Träffa Dabas på informationsseminarium om offentlig upphandling av livsmedel

Taggar:

Nu kan du anmäla dig till Konkurrensverkets seminarium om offentlig upphandling av livsmedel som kommer att hållas på flera platser i Sverige under mars. Arrangör är Konkurrensverket och medverkar gör även Dabas tillsammans med grossisterna Menigo och Martin & Servera.

Miljöstyrningsrådet, MSR, (som för tillfället ligger under Konkurrensverket) har tillsammans med Foodservicebranschen bestämt att Dabas skall utgöra informationsnavet för MSR-kriterier och vara den centrala platsen för upphandling och uppföljning. På seminariet berättar vi om lösningen och vad man behöver tänka på.

Anmälan till dessa seminarier görs hos Konkurrensverket. Välkommen!