Visste du att 87% av alla offentliga livsmedelsupphandlingar efterfrågar MSR-kriterierna?

Taggar: ,

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 10 miljarder kronor per år och mer än varannan måltid som serveras inom foodservicesektorn, serveras inom det offentliga. I 87% av upphandlingarna som gjordes 2014 efterfrågades MSR-kriterierna och vi kan se att intresset bara ökar och börjar även spilla över på den privata sidan.

Detta och mycket annat framkom på den serie upphandlingsseminarier som Konkurrensverket arrangerade i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå häromveckan. Även de största grossisterna var med och berättade hur och varför de jobbar med kriterierna. Stefan Calrell, försäljningschef på Martin & Servera konstaterade att ”kriterierna är viktiga för att säkerställa hållbarhet och bra djuromsorg och skapar ett gemensamt regelverk för att hantera dessa komplexa och ständigt föränderliga frågor”. Michael Bengtsson, försäljningschef på Menigo, framhöll ”att ställa krav på positionsnivå ger en ökad tydlighet för alla anbudsgivare och ger en bättre uppföljning för upphandlare under avtalstiden”. Samtliga grossister tryckte på vikten av att information om MSR-kriterierna nu uppdateras i Dabas, som kommer vara den primära källan för såväl grossisterna som slutanvändarna. ”Att informationen är lättillgänglig och transparent i Dabas kommer underlätta mycket för oss grossister när vi skall lämna anbud i offentliga affärer” säger Patrik Torstensson, grossistchef på Svensk Cater.

Har ni frågor eller funderingar kring hur ni skall gå till väga för att komma igång med att uppdatera er kriterie-information i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss på Delfi (08-52 22 43 00 eller info@delfi.se)