Så använder du Dabas som verktyg för marknadsanalys och upphandling

Taggar: , ,

Inför en livsmedelsupphandling ställs du inför många val kring vilka hållbarhetskriterier du ska ställa. Genom att först göra marknadsanalys i Dabas får du värdefull kunskap. Hur stort marknadsutbud uppfyller mina krav? Och kan en viss kravställning vara alltför begränsande på tillgång?
Med den nya sökmotorn i Dabas har du möjlighet att söka brett på produktgrupp, eller väldigt specifikt på vissa UHM-kriterier och se produkterna på marknaden.