Information om kommande förändring med HTTPS/SSL

Dabas kommer att gå över till det säkra HTTPS protokollet under maj månad. Det finns många fördelar med HTTPS framför HTTP. Den största fördelen är att det ger ökad säkerhet för användare, då alla anslutningar och dataöverföringar är krypterade mellan webbserver och användare. Det ger även fördelar ur marknadsföringssynpunkt då sökmotorer som Google kommer att premiera innehåll från webbplatser med HTTPS, vilket innebär att all artikelinformation och produktblad som är publicerade på Dabas kommer att ha goda möjligheter till ännu bättre synlighet i sökmotorer.

Vilka ytor i Dabas kommer detta att införas på?

Detta kommer att införas på hela Dabas och omfattar samtliga ytor:

  • Webbplatsen
  • Produktblad
  • Newsroom
  • Mina Sidor
  • Webservice API

Hur påverkar det användare av Dabas?

  • Alla länkar till Dabas kommer att börja med https istället för http.
  • För all inkommande trafik som går mot de gamla http-länkarna, kommer vi att göra en redirect till https. Det innebär att gamla länkar fortfarande kommer att hitta rätt.
  • Men vi vill ändå ge er rådet att uppdatera alla länkar till https istället för http.
  • Vi vill även be er att testa och verifiera att https fungerar i era system där ni använder information från Dabas.

Tidplan

Övergången till HTTPS är planerad att utföras 8 juni.