Mer än 33 000 artiklar hos oss

Dabas fortsätter att utvecklas starkt. Med tusentals nya artiklar och många nya medverkande företag har vi har passerat 33 000 artiklar!

Företagen ser affärsnyttan med att använda Dabas för hantering av sin artikelinformation. Att både kunna publicera, marknadsföra och skicka sin artikelinformation som varucertifikat till alla handelspartners från ett och samma system innebär många fördelar.
Bakom tillväxten ligger också en ökad efterfrågan på kvalitetssäkrad livsmedelsinformation som är öppen, sökbar och tillgänglig.

Dabas har hjälpt livsmedelsbranschen med artikelinformation i över 20 år och växer för varje år. Idag hanterar vi mer än 33 000 artiklar från Sveriges livsmedels- och dryckesleverantörer.