Artiklar från skribenten

En bild säger mer än tusen ord

Taggar: ,

produktbild-dabas-exempel

Har ni försökt sälja något på Blocket utan att lägga ut en bild?
Omkring hälften av de stora foodservice grossisternas försäljning går direkt via deras webshoppar, till vilka Dabas produktblad och information är länkade. De flesta artiklarna i Dabas har såklart redan bilder, men det finns fortfarande för många som saknar.

Grossisterna har uttryckt starka önskemål om att alla artiklar i Dabas skall ha bild och vi är övertygade om att era artiklar kommer bli mycket attraktivare om ni ser till att säkerställa detta. Är ni osäkra på hur ni skall gå till väga, så tveka inte att kontakta oss eller se vår korta instruktionsfilm inne i Dabas om hur du gör.

Visste du att 87% av alla offentliga livsmedelsupphandlingar efterfrågar MSR-kriterierna?

Taggar: ,

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 10 miljarder kronor per år och mer än varannan måltid som serveras inom foodservicesektorn, serveras inom det offentliga. I 87% av upphandlingarna som gjordes 2014 efterfrågades MSR-kriterierna och vi kan se att intresset bara ökar och börjar även spilla över på den privata sidan.

Detta och mycket annat framkom på den serie upphandlingsseminarier som Konkurrensverket arrangerade i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå häromveckan. Även de största grossisterna var med och berättade hur och varför de jobbar med kriterierna. Stefan Calrell, försäljningschef på Martin & Servera konstaterade att ”kriterierna är viktiga för att säkerställa hållbarhet och bra djuromsorg och skapar ett gemensamt regelverk för att hantera dessa komplexa och ständigt föränderliga frågor”. Michael Bengtsson, försäljningschef på Menigo, framhöll ”att ställa krav på positionsnivå ger en ökad tydlighet för alla anbudsgivare och ger en bättre uppföljning för upphandlare under avtalstiden”. Samtliga grossister tryckte på vikten av att information om MSR-kriterierna nu uppdateras i Dabas, som kommer vara den primära källan för såväl grossisterna som slutanvändarna. ”Att informationen är lättillgänglig och transparent i Dabas kommer underlätta mycket för oss grossister när vi skall lämna anbud i offentliga affärer” säger Patrik Torstensson, grossistchef på Svensk Cater.

Har ni frågor eller funderingar kring hur ni skall gå till väga för att komma igång med att uppdatera er kriterie-information i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss på Delfi (08-52 22 43 00 eller info@delfi.se)

Nyttan och användandet av Dabas ökar

Taggar:

Det är med glädje vi kan konstatera att det under 2014 varit ett enormt inflöde av företag och artiklar i Dabas. Över 100 nya uppgiftslämnare och 5 600 nya artiklar gör att vi närmar oss 24 000 artiklar i Dabas. Vi ser också ett kraftigt ökat användande av artikelinformationen.

Förutom alla som använder Dabas webbplats, länkar E-handelsplatser och annat mot Dabas produktblad, eller hämtar hem Dabas databas till egna system, så ser vi nu också hur vår webservicetjänst växer snabbt. Vår webservicetjänst innebär att foodservicemarknadens aktörer alltid har tillgång till er senaste artikelinformation i realtid och under den senaste tiden har vi haft över 1 miljon anrop per månad mot databasen.

Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att marknaden alltid har tillgång till just er artikelinformation i samband med inköp, planering, upphandling och servering.

Obligatorisk ursprungsmärkning

Taggar: ,

Från och med 13 dec 2014 införs obligatorisk ursprungsmärkning av nötkött och nötköttsprodukter inom hela Europeiska Unionen, där djurets ursprung skall framgå enligt ”född”, ”uppfödd”, ”slaktad” och ”förädlad”. Till att börja med gäller det endast helt nötkött. Sammansatta produkter omfattas ännu inte.
När det gäller tillämpningen för svin, får, get och fjäderfä så börjar dessa (enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013) gälla från och med den 1 april 2015.
När det gäller regler för övriga produktslag och sammansatta produkter ska kommissionen senast den 13 dec 2014 lägga fram en rapport med förslag på regler för detta, men som vi skrivit om tidigare så finns redan idag i Dabas en frivillig ursprungsmärkning som vi starkt rekommenderar er att använda. Det finns en stor kundefterfrågan när det gäller att få veta varifrån råvarorna kommer. Sifo gjorde (på uppdrag av Ica) en undersökning i somras som visade att hela 92% av de svenska konsumenterna vill veta om produkternas ursprung.
Läs mer om den frivilliga ursprungsmärkningen i tidigare blogginlägg.

Glad sommar önskar Dabasteamet

Taggar:

Vi i Dabasteamet vill passa på att önska en riktigt skön och vilsam sommarledighet. Under vecka 29, 30 och 31 vill vi flagga för att vi har en något sämre tillgänglighet i supporten. Svar på det mesta hittar ni genom att klicka på frågetecknet i programmet eller titta i manualen som finns under Dabas Supportsidor. Annars kontakta kontoret på telefon 08-52 22 43 00 eller info@delfi.se, så återkopplar vi snarast möjligt.

Ingrediensförteckningen blir än viktigare

Taggar:

Ingrediensförteckningen blir än viktigare (ref EU-förordningen)! Denna skall överensstämma exakt med texten på förpackningen. Exempel: Är det på förpackningen angivet blandspråk, till exempel svenska/norska/danska, så är det den texten som skall återfinnas även i Dabas och i varucertifikaten. Står det apelsinjuice på förpackningen så skall det inte stå nypressad apelsinjuice i Dabas och i varucertifikaten.

Allergeninformation obligatorisk fr o m 13 dec 2014

Taggar:

Allergeninformationen i Dabas är självklart central och fr o m den 13 dec 2014 är den också obligatorisk enligt EU-förordning 1169/2011. Dock har det dessvärre varit många turer och oklarheter kring hur den skall anges! Läser man i EU-förordningen, så skall allergener ”high-lightas” i innehållsförteckningen. Detta har dock i praktiken visat sig svårare än man tänkt och idag finns ingen officiell hållning för hur man rent konkret skall göra detta. Från början var det tänkt att det skulle ske genom att fet-markera allergenerna, men då ”fet-stil” ofta inte följer med när man skickar information mellan olika system, så är det ingen lösning. Vi vet att några av er valt att skriva allergenerna med VERSALER, vilket är ett bättre alternativ. Dock finns det ingen sådan officiell rekommendation och skälet som framförts mot att rekommendera det generellt är att ingrediensförteckningen för vissa produkter används för att skriva ut etiketter på varor som packas och märks i butik, och dessa etikettskrivare kan ofta bara skriva ut versaler. Dock fungerar det i de flesta fall väldigt bra, så det är just nu förmodligen det bästa alternativet om man önskar ”high-lighta” allergener i innehållsförteckningen. Annars är lösningen idag att man anger sina allergener under den speciella fliken allergener i Dabas och att man då fyller i samtliga allergener som produkten innehåller och som omnämns i ingredienstexten (som ”innehåller”) och i de fall det kan finnas risk för kontaminering, dvs om allergenen ofrivilligt kan finnas i produkten (som ”kan innehålla”). Observera att allergenmärkning i något fall överlappar varandra (gäller framförallt gluten och nötter) och man skall då vara så specifik som möjligt. Exempel innehåller produkten hasselnötter, så väljer man ”innehåller hasselnöt” och INTE ”innehåller nötter” eller innehåller produkten vete, väljer man ”innehåller vete” och INTE ”spannmål som innehåller gluten”. Notera också att om era produkter innehåller mjölk, så skall man inte ange ”innehåller laktos”, då detta anses underförstått.

Näringsvärdena allt viktigare i Dabas

Taggar:

Från och med 13 december 2014 kommer förordningen EU nr 1169/2011 att tillämpas i Sverige, vilket bl a gör en rad näringsvärden obligatoriska. Detta i kombination med bl a ny skollag från 1 juli 2011 och Livsmedelsverkets nya råd för ”bra mat i skolan” från april 2013, gör att vi starkt rekommenderar er att börja se över och komplettera era näringsvärdesuppgifter i Dabas.

Vi är väl medvetna om att det är både tidskrävande och kostsamt att ta fram och uppdatera näringsvärden, men bortsett från att vissa näringsvärdesuppgifter som sagt kommer bli obligatoriska, så är det också ett starkt kundönskemål, inte minst från kostchefer och upphandlare till offentliga kök, där näringsvärdesberäkning ofta är obligatorisk för de måltider man serverar.
Som ett litet stöd i ert arbete har vi nedan sammanställt några tips.

Vilka näringsvärden skall vi fokusera på att uppdatera?

Man kan lite förenklat säga att näringsvärdena kan prioriteras i fyra nivåer. Viktigast blir naturligtvis de näringsvärden som kommer bli obligatoriska från och med 13 dec 2014 (EU nr 1169/2011), vilka är:

 • Energi KJ/Kcal
 • Fett g
 • Mättat fett g
 • Kolhydrater g
 • Sockerarter g
 • Protein g
 • Salt g (…precis som i dagens Dabas är det alltså salt som skall deklareras och inte natrium. Saltmängden skall beräknas som 2,5 gånger natriuminnehållet oavsett var natrium kommer ifrån)

Nästa nivå är de näringsvärden (i tillägg till ovan) som Livsmedelsverket anser vara viktigast i sina råd ”bra mat i skolan”. Dessa är:

 • Fleromättat fett g
 • Fiber g
 • Vitamin D μg
 • Vitamin C mg
 • Folat/folacin μg
 • Järn mg

Vill man sedan även få med de näringsämnen som är av särskild betydelse för äldre (se SLVs ”Bra mat i äldreomsorgen”) så lägger man till:

 • Vitamin B12 μg
 • Kalcium mg

Slutligen finns ju en lång rad andra näringsämnen att fylla i och särskilt intressant blir ju då de vitaminer och mineraler som finns i ”betydande mängd”.

Hur kan Dabas underlätta vår uppdatering av näringsvärden?

Näringsvärdeslistan i Dabas är numera listad i prioritetsordning enligt ovan, med syfte att underlätta er prioritering. För er som redan har era näringsvärden lagrade på annat ställe och använder Dabas Update, så är det bara att skicka en uppdatering i det vanliga xml-formatet.
För er som inte använder Dabas-Update, men har alla näringsvärden samlade på annat ställe så kan vi alltid tillsammans titta på möjligheterna att få in informationen via exempelvis en xls-fil. Kontakta oss i så fall, så får vi diskutera vad som går att göra.

Vad gör vi om vi saknar näringsvärdesuppgifter?

Det bästa och dyraste sättet är att kontakta någon av de ackrediterade företagen för kemiska näringsvärdesanalyser (…vill ni veta vilka företag som är ackrediterade kontakta www.swedac.se).
Pratar vi råvaror, så hämtar man näringsvärden för dessa enklast från livsmedelsverkets (SLVs) databas. Här kan man även utifrån sitt recept ta fram näringsvärden, även om man naturligtvis måste vara uppmärksam på hur näringsvärdesinnehållet påverkas av att man försteker, kokar eller på annat sätt processerar produkten. Kontakta livsmedelsverket www.slv.se.

Ett tredje alternativ kan vara att ta kontakt med något kostplaneringsföretag som ofta kan hjälpa till med näringsvärdesberäkningar.
Har ni annars frågor så är ni som vanligt varmt välkomna att kontakta oss på Delfi.

Förbättrat stöd för Råvaruursprung i Dabas

Taggar: ,

Många kunder uttrycker ett allt starkare behov av att få veta varifrån maten man serverar kommer. Därför har vi i Dabas infört en frivillig ursprungsmärkning, som ni hittar under fliken ingredienser.
I de fall ni tar råvarorna från olika länder, anger ni flera länder genom att hålla ner ctrl-knappen och markera flera länder. Denna märkning är frivillig, men eftersom vi vet att intresset för att få veta vad det är vi stoppar i oss bara ökar, så är det sannolikt en konkurrensfördel att tydligt kunna redogöra för ursprung och samtidigt visa att man som leverantör och tillverkare har koll på sina råvaror.

Vilka Råvaror ska omfattas:

 • Animaliska råvaror vars andel i vikt överstiger 10 % av den färdiga produkten.
 • Övriga råvaror vars andel i vikt överstiger 20 % av den färdiga produkten.
 • Råvaror som finns med i produktens namn eller som på annat sätt marknadsförs som en huvudråvara (ex Kött-soppa, köttet ska då deklareras även om andelen är lägre än 10 % av produkten).

Vad ska deklareras för respektive Råvara:

 • Råvarans andel av den saluförda produkten, angett i %, mätt i vikt.

Ursprungsland – För animaliska produkter som nötkött, gris, lamm och fågel så finns möjlighet att ange ursprung enligt:

 • Född
 • Uppfödd
 • Slaktad
 • Förädlad

Den mest efterfrågade informationen bedömer vi vara att den huvudsakliga platsen för uppfödning (kött/fågelkött), alt. hållande av mjölkkor/getter/får (mejeri) alt. höns (äggprodukter) anges. EU förordningen (1169/2011) kräver uppfödd + slaktad (…dock ännu så länge (juni 2014) bara på helt kött). För vegetabiliska produkter ska plats för odling anges.

Miljöstyrningsrådets kriterier i Dabas – chansen till goda affärer som vi alla tjänar på!

Taggar:

De flesta har säkert läst de senaste veckornas larmrapporter från WHO och IPCC kring antibiotika resistens och klimathot. Vi var med och träffade en stor del av offentlig sektors upphandlare i förra veckan och de tar detta på största allvar och många kommer försöka använda sin inköpsmakt till att göra skillnad, inte bara i ovanstående frågor utan kring många av de områden som Miljöstyrningsrådets kriterier fokuserar på.

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan för hållbar offentlig upphandling och de MSR-kriterier man skapat används nu i offentlig upphandling, där Dabas kommer utgöra informationsnavet.

Vill Ni veta mer om Miljöstyrningsrådets kriterier gå in på www.msr.se och vill ni veta hur Ni som uppgiftslämnare lägger in MSR-kriterier i Dabas, är Ni som vanligt alltid välkomna att kontakta oss på Delfi.