Artiklar från skribenten

Efterfrågan på MSRs kriterier ökar

Taggar:

Miljöstyrningsrådet (MSR) arbetar nu intensivt med att gå igenom och säkerställa detaljerna i alla sina kriterier, liksom att förtydliga instruktionerna kring hur en leverantörsförsäkran skall fyllas i. Så fort detta arbete är klart, så ser vi till att uppdatera Dabas med alla kriterierna (från dagens 5 till dryga 30) och naturligtvis även med förtydligandena kring leverantörsförsäkran.

Under tiden kan det ju vara bra att känna till att information och riktlinjer nu gått ut till beställarsidan från Miljöstyrningsrådet. Läs informationen era kunder har fått på MSRs hemsida.

Ett annat tecken på att intresset nu ökar är att DKAB (fd Basera), som är ett upphandlings- och uppföljsningsstöd som nyttjas av ett hundratal kommuner, landsting och statliga verk för att göra sina livsmedelsupphandlingar och som använder Dabas, nu valt att ägna sin användarträff i maj till temat ”upphandling med inriktning på MSRs BAS-krav för god djurhantering”. Delfi kommer vara där och berätta om vårt arbete.

Förbättrat stöd för råvaruursprung

Taggar: ,

Många kunder uttrycker ett allt starkare behov av att få veta varifrån maten man serverar kommer. Därför har vi i Dabas nu infört en frivillig ursprungsmärkning, som ni hittar under fliken ingredienser.

I de fall ni tar råvarorna från olika länder, anger ni flera länder genom att hålla ner ctrl-knappen och markera flera länder. Denna märkning är frivillig, men eftersom vi vet att intresset för att få veta vad det är vi stoppar i oss bara ökar, så är det sannolikt en konkurrensfördel att tydligt kunna redogöra för ursprung och samtidigt visa att man som leverantör och tillverkare har koll på sina råvaror.