Artiklar taggade ‘hållbarhet’

Nu finns det uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Taggar: , ,

Upphandlingsmyndigehetens kriterier för kaffe, te och kakao är uppdaterade. Kriterierna omfattar bland annat socialt ansvar, rättvis handel, bevarande av biologisk mångfald och skyddsvärda områden och ekologisk produktion.

Socialt ansvar blir särskilda kontraktsvillkor

En nyhet är att kriterier som syftar till social hållbarhet, till exempel att produktionen ska ha skett i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och gällande arbetsrätt i produktionslandet, blir särskilda kontraktsvillkor och inte teknisk specifikation.

Tydligare kriterier

Vi har även jobbat med att tydliggöra kriterierna och deras nivåer. Krav ID 10403 Socialt ansvarsfull odling fanns tidigare på både bas och avancerad nivå. I och med uppdateringen finns kriteriet endast på basnivå. Det avancerade kriteriet för rättvis handel, har fått ett eget krav ID 11272. Krav ID 10790:1 Information för att möjliggöra smaktester har avvecklats.

Alla detaljer om de nya kriterierna hittar du hos Upphandlingsmyndigheten.
De nya kriterierna finns också valbara och tillgängliga i Dabas.

Reviderade hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon. Det innebär både uppdaterade och helt nya kriterier som gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling av livsmedel.

Arbetet med att se över kriterierna har genomförts i nära samråd med en expertgrupp som består av upphandlare, leverantörer, branschorganisationer och expertmyndigheter.

Nya kriterier för antibiotika

Nya kriterier för antibiotika finns på flera nivåer. På basnivå krävs, förutom att antibiotika endast ska användas till sjuka djur, en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning. På avancerad nivå och spjutspetsnivå anges dessutom en maximal nivå för användning av antibiotika.

Andra nyheter är att i kriteriet för hälsoredovisningssystem har högsta tillåtna beläggningsgrad i kyckling- och kalkonstallar integrerats för att ge en tydligare koppling mellan flera parametrar för djurvälfärd. Enskilda kriterier för beläggningsgrad inom både kyckling och kalkon kvarstår på basnivå efter insamlade externa synpunkter. Kriteriet för bedövning vid slakt av fjäderfä inkluderar nu även slakt som sker med koldioxid eller inerta gaser.

Uppdaterad mall för leverantörsförsäkran

Leverantörer av kyckling och kalkon kan visa vilka kriterier de uppfyller och vilka bevis de har genom den mall för leverantörsförsäkran som har uppdaterats med de nya kriterierna.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten