Artiklar taggade ‘major release’

Major Release har påbörjats

Taggar:

Nu har Major Release produktionssättning påbörjats. Viktiga måldatum och planerade aktiviteter för Dabas under Major Release är följande:

 • 6 Maj – Dabas stänger möjligheten att skicka VCD
 • 10 Maj – Dabas stänger Mina Sidor för artikelredigering
 • 11 Maj – Dabas stänger hela tjänsten för migreringen
 • 13 Maj – Dabas verifieras och tjänsten startas
 • 16 Maj – Dabas öppnar Mina Sidor för uppgiftslämnare

Vi kommer att informera löpande om status kring Major Release på Dabasbloggen.

Dabas uppdaterar systemet och alla deltagande företags artiklar till Major Release 3.1

Taggar:

I samband med övergången till Major Release kommer Dabas att migrera samtlig artikelinformation i Dabas från 2.8.5 standarden till 3.1. Detta arbete kommer att omfatta samtliga artiklar för alla företag i systemet.

Vilken insats kommer att krävas från uppgiftslämnare vid övergången till Major Release?

Huvudregeln är att Dabas följer artikelinformationsstandarden och migrerar all artikelinformation från den gamla versionen, 2.8.5, till Major Release 3.1.1.
Den stora merparten av informationen har mappning 1:1 och kräver ingen insats från uppgiftslämnare att se över.
Det finns dock ett antal undantagsfall från GS1 som inte är otvetydiga vilket betyder att leverantör/mottagare måste göra ett val hur informationen ska uppdateras. Vi hänvisar till GS1’s rekommendationer kring hantering av detta, exempelvis förändringar i kodlistor (2016-04-19)

Kommentar kring Allergener

 • Dagens kodvärden för allergener är fortfarande giltiga kodvärden i den globala artikelinformationsstandarden för Major Release 3.1.1.
  Dabas kommer att behålla alla befintliga allergener och kodvärden, och gör ingen ändring. Här gör vi på samma sätt som Validoo i Sverige och gör alltså ingen förändring.
 • Förändringar av allergenkodvärden anses så känsliga att ansvaret för förändringar ligger på uppgiftslämnaren / informationsägaren / användaren.
 • GS1 Sverige och Validoo har gjort en ny rekommendation över vilka allergenkoder som ska vara giltiga i den svenska tillämpningen och rekommenderar användare att uppdatera allergeninformation enligt detta dokument.

Kommentar kring Näringsvärden

 • Dagens kodvärden för näringsvärden är fortfarande giltiga kodvärden i den globala artikelinformationsstandarden för Major Release 3.1.1.
  Dabas kommer att behålla alla befintliga näringsvärden och kodvärden, och gör ingen ändring. Här gör vi på samma sätt som Validoo i Sverige och gör alltså ingen förändring.
 • Förändringar av näringsvärden anses så känsliga att ansvaret för förändringar ligger på uppgiftslämnaren / informationsägaren / användaren.
 • GS1 Sverige och Validoo har gjort en ny rekommendation över vilka näringsvärden som ska vara giltiga i den svenska tillämpningen och rekommenderar användare att uppdatera näringsvärden enligt detta dokument.
 • Koden för SUGAR är borttagen i Dabas sedan 2015 och kvar finns endast den aktuella koden SUGAR-

Testmiljöer för Major Release är öppnade

Taggar:

Vi har sedan 1 April öppnat våra första testmiljöer för Major Release. Nu finns testmiljöer tillgängliga för Dabas Webservice API och Dabas Update. Tag kontakt med din kontaktperson i Dabasteamet för mer information och dokumentation.

Komponenter utgår ur Major Release i Maj

Taggar:

En av de stora nyheterna som kommunicerats för Major Release är Komponenter.
Nu har det blivit beslutat att komponenter utgår ur Major Release 3.1 i Maj.
Denna funktionalitet skjuts istället på till kommande releaser. Produktinformation om mixade förpackningar sänds tills vidare på samma sätt som tidigare.

Vad innebär GDSN Major Release 3.1 för Dabas Användare?

Taggar: ,

Vad är GDSN Major Release?

I maj 2016 kommer en större förändring av artikelinformationsstandarden att börja gälla. Den nya versionen heter GDSN Major Release 3.1. Syftet med Major Release är att ge artikelinformationen en bättre struktur, som är modulärt uppbyggd, för att underlätta för olika branschers kommande krav och regler.
Dabas, som är en systemleverantör för artikelinformation, kommer att följa Major Release, precis som vi följer alla nya versioner från GS1. Dabas kommer att införa den nya standarden i produktion 6-12 maj 2016. Systemet kommer att vara stängt under den tidsperioden.

Sök, utforska och jämför livsmedel

Alla funktioner på Dabas.com som kategorier, sökning och produktblad kommer att fungera på samma sätt efter Major Release. Även fortsättningsvis kommer användare att kunna söka, utforska och jämföra artikelinformation och hitta alla livsmedel – öppet och tillgängligt på www.dabas.com
Dabas produktblad kommer att fungera precis som tidigare. De förändringar som kan förekomma är på fältnivå för sådana termer som görs om i den nya standarden och byter placering eller gruppering.

Dabas Accessdatabas

Dabas Accessdatabas kommer att avvecklas i och med Major Release och ersättas av Dabas Webservice API. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta beslut.

 1. Major Release innebär så stora förändringar på GS1 standarden att informationsstrukturen i accessdatabasen inte kan stödja detta.
 2. Teknikskifte. Vi ser att allt fler användare vill hämta digital artikelinformation i realtid från Dabas Webservice API då det ger många fördelar mot att hämta en Accessfil. Tillgång till uppdateringar snabbt, och bättre möjligheter till systemintegration och automatisering är några av fördelarna.
  Vi kommer att prioritera och utveckla Dabas Webservice framöver istället då vi ser att det är den tekniken som kommer att vara efterfrågad i framtiden.
  Vi hänvisar alla befintliga användare av Dabas Accessdatabas till att använda Dabas Webservice istället. Dabas Accessdatabas kommer att stängas ned 6 Maj 2016.

Dabas Webservice API

Dabas Webservice API är vårt egna format som vi kommer att behålla även efter övergången till Major Release. Det kan dock bli vissa förändringar på fältnivå för sådana termer som görs om i den nya standarden. Ändringar i kodlistor kommer också att slå igenom och påverka användare av Dabas Webservice.
Dabas kommer att publicera förändringsdokument och vår målsättning är att ha en testmiljö tillgänglig 1 April 2016.
Den 12 Maj kommer Dabas Webservice att tas i produktion med Major Release förändringarna.

Vad innebär GDSN Major Release 3.1 för Dabas Uppgiftslämnare?

Taggar: ,

Vad är GDSN Major Release?

I maj 2016 kommer en större förändring av artikelinformationsstandarden att börja gälla. Den nya versionen heter GDSN Major Release 3.1. Syftet med Major Release är att ge artikelinformationen en bättre struktur, som är modulärt uppbyggd, för att underlätta för olika branschers kommande krav och regler.
Dabas, som är en systemleverantör för artikelinformation, kommer att följa Major Release, precis som vi följer alla nya versioner från GS1. Dabas kommer att införa den nya standarden i produktion 6-12 maj 2016. Systemet kommer att vara stängt under den tidsperioden.

Ny teknisk struktur och format

Artikelinformationsstandarden kommer först och främst att få en ny teknisk struktur och format.
Det påverkar import och export för systemintegrationer med Dabas:

 • Det tekniska formatet på artikelinformationen i XML som skickas från Dabas till Validoo Item förändras med Major Release nya XML-scheman.
 • Den XML som skickas med Dabas VCD till kunder kommer att förändras med Major Release nya XML-scheman.
 • Dabas Update kommer att kräva Major Release 3.1 standard på meddelanden. Användare som har integration med Dabas för att läsa in
  artikelinformation måste uppdatera XML-filen för att stödja Major Release nya XML-scheman.

Vi kommer att införa dessa förändringar och ge informationen ny teknisk struktur och format.

Migrering av artikelinformation

Major Release kommer också att påverka era artiklar informationsmässigt:

 • Termer byter namn, nya T-koder.
 • Termer får ny datatyp.
 • Nya kodlistor kommer att ersätta gamla.

Dabas kommer att migrera samtlig artikelinformation i Dabas från 2.8.5 standarden till 3.1. Detta arbete kommer att omfatta samtliga artiklar från alla företag. I de fall informationen kan behållas eller migreras kommer vi att göra det. I de fall informationen inte kommer att kunna flyttas och migreras från befintliga 2.8.5 standarden till 3.1 kommer uppgiftslämnaren behöva komplettera med denna nya information. Dabas kommer att informera löpande till kunder kring migrering av artikelinformation.

Nya termer tillkommer i standarden

Nya termer tillkommer i standarden. En av nyheterna är Komponenter, som är ett sätt att beskriva ingående komponenter i en förpackning. Exempel på det är Pizzakit som kan innehålla 2 påsar pizzadeg och 1 påse tomatsås.

Kodlistor

Nya kodlistor kommer att införas i artikelinformationsstandarden. Många kodlistor kommer att ha samma innehåll som i 2.8.5, medan andra kodlistor förändras. Det som finns publicerat finns att hitta på följande länkar:

Många kodlistor får samma koder och innehåll i 3.1 som i 2.8.5, medan andra kodlistor kommer att förändras. Ett exempel på en kodlista som får en omfattande förändring är T4078 Allergentyp. Vi kommer att informera hur detta ska hanteras i Dabas.

Användargränssnitt

I samband med Major Release har vi vidareutvecklat användargränssnittet på insidan.
Ni som är uppgiftslämnaren kommer att märka detta på flera sätt:

 • Mina Sidors användargränssnitt kommer att få en rejäl uppdatering.
 • Informationsmässigt kommer vissa fält att byta placering efter den nya strukturen.
 • Ändrad förekomst av information är också en förändring som kommer att återspeglas i gränssnittet.

Generellt har vi försökt behålla och utveckla vidare på konceptet att dela in artikelinformationen i flikar. Det kommer vara möjligt att kontrollera artikelinformationen mot regelverket och få valideringsinformation direkt i gränssnittet.

Dabas Update

Tjänsten Dabas Update kommer kräva version 3.1 Major Release av GS1 standarden från och med 12 Maj. Det krävs alltså att de system ni skickar artikelinformation från också stödjer GS1 Major Release 3.1.
 För användare som är intresserade, är vår målsättning att ha en testmiljö tillgänglig 1 April 2016.

Tidplan

Tidplanen för Major Release har följande datum:

 • 1 mars: Dabas inleder systemtestning mot GS1/Validoo
 • 1 april: Dabas beräknar att öppna sin testmiljö för Dabasanvändare som vill testa vissa gränssnitt: Dabas Webservice, Dabas Produktblad och Dabas Update.
 • 6 maj: Dabas stänger för driftsättning av Major Release
 • 12 maj: Dabas öppnar efter Major Release införandet

Jag vill veta mer

Vill du läsa mer om Major Release hänvisar vi till följande dokumentation:

Du är alltid välkommen att kontakta Dabas vid frågor om Major Release. Tel 08-52 22 43 00 eller info@delfi.se

GS1 Major Release 3.1 – Ny version av artikelinformationsstandarden

Taggar: ,

I maj 2016 kommer en större förändring av artikelinformationsstandarden att börja gälla. Den nya versionen heter GDSN Major Release 3.1. Ett av huvudsyftena från GS1 med Major Release är att ge artikelinformationen en bättre struktur som är modulärt uppbyggd för att underlätta framöver olika branschers kommande krav och regler.
Dabas, som är en systemleverantör för artikelinformation, kommer att följa Major Release, precis som vi följer alla nya versioner från GS1. Arbetet med att analysera förändringar, programmera och designa om vårt gränssnitt och system håller på för fullt.

Hur kommer Major Release att påverka oss?

Den vanligaste frågan vi får om Major Release från uppgiftslämnare i Dabas är hur denna nya version kommer att påverka uppgiftslämnarna.
Först och främst kommer artikelinformationsstandarden att få en ny teknisk struktur och utseende. Dessa tekniska förändringar kommer vi att implementera i systemet. Ni som uppgiftslämnaren kommer märka detta i Dabas användargränssnitt där vissa fält kommer att byta placering efter den nya strukturen.
Major Release kommer också att påverka era artiklar informationsmässigt. En del informationsfält kommer att byta namn, få ny datatyp och få nya T-koder, och nya kodlistor kommer att ersätta gamla.
Dabas kommer att följa principen att behålla er artikelinformation och införa förändringarna i allra största möjliga utsträckning. I de fall informationen kan behållas eller migreras kommer vi att göra det. I de fall informationen inte kommer att kunna flyttas och mappas om från befintliga 2.8.5 standarden till 3.1 kommer uppgiftslämnaren behöva komplettera med denna nya information.

GS1 har ännu inte publicerat de nya kodlistorna eller slutliga specifikationer för Major Release. Just nu finns den nya standardens dokumenten endast i Beta-versioner, vilket gör att vi inte kan ge mer detaljerad information i dagsläget. Vi kommer fortsättningsvis att informera våra kunder om Major Release projektet kontinuerligt, och så fort vi har kunnat sammanställa konsekvenser för er artikelinformation kommer vi att gå ut med den informationen.

För dig som själv vill titta på Major Release specifikationer och dokument finns följande information publicerad hos GS1.