Artiklar taggade ‘msr’

Upphandlingsmyndigheten uppdaterar hållbarhetskriterier för livsmedel

Nu är uppdateringen av livsmedelskriterierna slutförd. Har ditt företag redan taggat vilka hållbarhetskriterier som uppfylls av era artiklar kommer Dabas att uppdatera era artiklar automatiskt för de kriterier som inte ändrar innebörd. Trots det kan tyvärr uppdateringen av kriterierna ta tid i anspråk för er organisation då leverantörsförsäkran bör ses över för vissa kriterier. Syftet med uppdateringen är att förtydliga för både säljar-och köparsidan i den offentliga affären. I förlängningen är uppdateringen tänkt att öka konkurrensen för de ansvarsfulla företag som bidrar till att öka hållbarheten i den offentliga sektorns livsmedelskonsumtion.

Kopplat till varje produktgrupp finner du på upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek information om vilka förändringar som har skett:

 • Nya kriterier och kriterier som har nya KravID
 • Kriterier som fått nytt versionsnummer
 • Kriterier som förtydligats
 • Kriterier som tagits bort
 • Viktig information om verifikat

Mer information om kriterieuppdateringen finns på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Dina synpunkter är viktiga för offentlig upphandling

Taggar: ,

offentligupphandling

Upphandlingsmyndigheten startade den 1 september 2015 och en av uppgifterna är att utveckla frivilliga hållbarhetskrav för livsmedel. Dessa krav fanns tidigare hos Miljöstyrningsrådet.
Idag använder över 87 % av kommuner och landsting hållbarhetskraven när de köper livsmedel. Syftet är att det ska vara enkelt för offentlig sektor att göra rätt vid upphandling och målet är att offentlig sektors inköp av livsmedel ska bidra till minskad miljöbelastning, ökat djurskydd och bättre arbetsvillkor i länder utanför EU.

 • Varför bör du svara?
  Nu har du och ditt företag möjlighet att påverka hållbarhetskriteriernas utformning. Om ditt företag levererar, eller vill leverera, till offentlig sektor kommer ditt företag påverkas av hållbarhetskraven. Om du redan levererar till kommun och landsting har du insikter och kunskap om hur Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier fungerar i praktiken.
 • Vad förväntas du göra?
  Dina synpunkter om hur kriterieförslag kan förtydligas, hur stor del av ditt sortiment som uppfyller kriterier och hur stor marknadstillgång det finns på råvara framöver bidrar till att kriterierna används på ett bättre sätt. Känn inte att du måste svara på alla produktgrupper – en synpunkt på en produktgrupp eller en synpunkt per produktgrupp är mycket uppskattat.
 • Var finns materialet?
  Samtliga dokument som ingår i Kriterieöversyn Livsmedel 2016 hämtas på:
  http://www.upphandlingsmyndigheten.se
 • När ska du svara?
  Svara senast 22 juni 2016.
 • Vad händer sedan?
  Uppdaterade kriterier publiceras oktober 2016 i Kriterie-wizard på www.upphandlingsmyndigheten.se
  Uppdaterad leverantörsförsäkran kan leda till att ditt företag behöver uppdatera er information i Dabas.

Om du inte är rätt person för att svara, vänligen sprid detta till lämplig person i din organisation.

Om du har frågor gällande kriterieöversynen vänligen kontakta: monica.sihlen@uhmynd.se

Visste du att 87% av alla offentliga livsmedelsupphandlingar efterfrågar MSR-kriterierna?

Taggar: ,

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 10 miljarder kronor per år och mer än varannan måltid som serveras inom foodservicesektorn, serveras inom det offentliga. I 87% av upphandlingarna som gjordes 2014 efterfrågades MSR-kriterierna och vi kan se att intresset bara ökar och börjar även spilla över på den privata sidan.

Detta och mycket annat framkom på den serie upphandlingsseminarier som Konkurrensverket arrangerade i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå häromveckan. Även de största grossisterna var med och berättade hur och varför de jobbar med kriterierna. Stefan Calrell, försäljningschef på Martin & Servera konstaterade att ”kriterierna är viktiga för att säkerställa hållbarhet och bra djuromsorg och skapar ett gemensamt regelverk för att hantera dessa komplexa och ständigt föränderliga frågor”. Michael Bengtsson, försäljningschef på Menigo, framhöll ”att ställa krav på positionsnivå ger en ökad tydlighet för alla anbudsgivare och ger en bättre uppföljning för upphandlare under avtalstiden”. Samtliga grossister tryckte på vikten av att information om MSR-kriterierna nu uppdateras i Dabas, som kommer vara den primära källan för såväl grossisterna som slutanvändarna. ”Att informationen är lättillgänglig och transparent i Dabas kommer underlätta mycket för oss grossister när vi skall lämna anbud i offentliga affärer” säger Patrik Torstensson, grossistchef på Svensk Cater.

Har ni frågor eller funderingar kring hur ni skall gå till väga för att komma igång med att uppdatera er kriterie-information i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss på Delfi (08-52 22 43 00 eller info@delfi.se)

Träffa Dabas på informationsseminarium om offentlig upphandling av livsmedel

Taggar:

Nu kan du anmäla dig till Konkurrensverkets seminarium om offentlig upphandling av livsmedel som kommer att hållas på flera platser i Sverige under mars. Arrangör är Konkurrensverket och medverkar gör även Dabas tillsammans med grossisterna Menigo och Martin & Servera.

Miljöstyrningsrådet, MSR, (som för tillfället ligger under Konkurrensverket) har tillsammans med Foodservicebranschen bestämt att Dabas skall utgöra informationsnavet för MSR-kriterier och vara den centrala platsen för upphandling och uppföljning. På seminariet berättar vi om lösningen och vad man behöver tänka på.

Anmälan till dessa seminarier görs hos Konkurrensverket. Välkommen!

Miljöstyrningsrådets kriterier i Dabas – chansen till goda affärer som vi alla tjänar på!

Taggar:

De flesta har säkert läst de senaste veckornas larmrapporter från WHO och IPCC kring antibiotika resistens och klimathot. Vi var med och träffade en stor del av offentlig sektors upphandlare i förra veckan och de tar detta på största allvar och många kommer försöka använda sin inköpsmakt till att göra skillnad, inte bara i ovanstående frågor utan kring många av de områden som Miljöstyrningsrådets kriterier fokuserar på.

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan för hållbar offentlig upphandling och de MSR-kriterier man skapat används nu i offentlig upphandling, där Dabas kommer utgöra informationsnavet.

Vill Ni veta mer om Miljöstyrningsrådets kriterier gå in på www.msr.se och vill ni veta hur Ni som uppgiftslämnare lägger in MSR-kriterier i Dabas, är Ni som vanligt alltid välkomna att kontakta oss på Delfi.

Efterfrågan på MSRs kriterier ökar

Taggar:

Miljöstyrningsrådet (MSR) arbetar nu intensivt med att gå igenom och säkerställa detaljerna i alla sina kriterier, liksom att förtydliga instruktionerna kring hur en leverantörsförsäkran skall fyllas i. Så fort detta arbete är klart, så ser vi till att uppdatera Dabas med alla kriterierna (från dagens 5 till dryga 30) och naturligtvis även med förtydligandena kring leverantörsförsäkran.

Under tiden kan det ju vara bra att känna till att information och riktlinjer nu gått ut till beställarsidan från Miljöstyrningsrådet. Läs informationen era kunder har fått på MSRs hemsida.

Ett annat tecken på att intresset nu ökar är att DKAB (fd Basera), som är ett upphandlings- och uppföljsningsstöd som nyttjas av ett hundratal kommuner, landsting och statliga verk för att göra sina livsmedelsupphandlingar och som använder Dabas, nu valt att ägna sin användarträff i maj till temat ”upphandling med inriktning på MSRs BAS-krav för god djurhantering”. Delfi kommer vara där och berätta om vårt arbete.