Artiklar taggade ‘offentlig upphandling’

Välkommen på kriterieworkshop om livsmedelsupphandling!

Kriterieworkshopen vänder sig till dig som är säljare av livsmedel inom offentlig sektor, leverantör, förädlare, importör och/eller producent.
Du får information om hur offentlig verksamhet tänker strategiskt i livsmedelsupphandling, hur hållbarhetskriterier fungerar och vad som är på gång på Upphandlingsmyndigheten.
Dessutom får du workshoppa kring konkreta upphandlings-case samt möjlighet att lyfta dina specifika utmaningar inom livsmedelsupphandling.

Var: Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10 Solna, 5 trappor
När: 25 januari 9.30-14.00

Se agenda och anmäl dig här

Bifoga gärna inbjudan om du vet någon som kan vara intresserad, först till kvarn!

Varmt välkommen!

Livsmedelsteamet
Eva Edin
Helena Robling
Monica Sihlén
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten uppdaterar hållbarhetskriterier för livsmedel

Nu är uppdateringen av livsmedelskriterierna slutförd. Har ditt företag redan taggat vilka hållbarhetskriterier som uppfylls av era artiklar kommer Dabas att uppdatera era artiklar automatiskt för de kriterier som inte ändrar innebörd. Trots det kan tyvärr uppdateringen av kriterierna ta tid i anspråk för er organisation då leverantörsförsäkran bör ses över för vissa kriterier. Syftet med uppdateringen är att förtydliga för både säljar-och köparsidan i den offentliga affären. I förlängningen är uppdateringen tänkt att öka konkurrensen för de ansvarsfulla företag som bidrar till att öka hållbarheten i den offentliga sektorns livsmedelskonsumtion.

Kopplat till varje produktgrupp finner du på upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek information om vilka förändringar som har skett:

 • Nya kriterier och kriterier som har nya KravID
 • Kriterier som fått nytt versionsnummer
 • Kriterier som förtydligats
 • Kriterier som tagits bort
 • Viktig information om verifikat

Mer information om kriterieuppdateringen finns på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Dina synpunkter är viktiga för offentlig upphandling

Taggar: ,

offentligupphandling

Upphandlingsmyndigheten startade den 1 september 2015 och en av uppgifterna är att utveckla frivilliga hållbarhetskrav för livsmedel. Dessa krav fanns tidigare hos Miljöstyrningsrådet.
Idag använder över 87 % av kommuner och landsting hållbarhetskraven när de köper livsmedel. Syftet är att det ska vara enkelt för offentlig sektor att göra rätt vid upphandling och målet är att offentlig sektors inköp av livsmedel ska bidra till minskad miljöbelastning, ökat djurskydd och bättre arbetsvillkor i länder utanför EU.

 • Varför bör du svara?
  Nu har du och ditt företag möjlighet att påverka hållbarhetskriteriernas utformning. Om ditt företag levererar, eller vill leverera, till offentlig sektor kommer ditt företag påverkas av hållbarhetskraven. Om du redan levererar till kommun och landsting har du insikter och kunskap om hur Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier fungerar i praktiken.
 • Vad förväntas du göra?
  Dina synpunkter om hur kriterieförslag kan förtydligas, hur stor del av ditt sortiment som uppfyller kriterier och hur stor marknadstillgång det finns på råvara framöver bidrar till att kriterierna används på ett bättre sätt. Känn inte att du måste svara på alla produktgrupper – en synpunkt på en produktgrupp eller en synpunkt per produktgrupp är mycket uppskattat.
 • Var finns materialet?
  Samtliga dokument som ingår i Kriterieöversyn Livsmedel 2016 hämtas på:
  http://www.upphandlingsmyndigheten.se
 • När ska du svara?
  Svara senast 22 juni 2016.
 • Vad händer sedan?
  Uppdaterade kriterier publiceras oktober 2016 i Kriterie-wizard på www.upphandlingsmyndigheten.se
  Uppdaterad leverantörsförsäkran kan leda till att ditt företag behöver uppdatera er information i Dabas.

Om du inte är rätt person för att svara, vänligen sprid detta till lämplig person i din organisation.

Om du har frågor gällande kriterieöversynen vänligen kontakta: monica.sihlen@uhmynd.se