Artiklar taggade ‘upphandling’

Nu finns det uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Taggar: , ,

Upphandlingsmyndigehetens kriterier för kaffe, te och kakao är uppdaterade. Kriterierna omfattar bland annat socialt ansvar, rättvis handel, bevarande av biologisk mångfald och skyddsvärda områden och ekologisk produktion.

Socialt ansvar blir särskilda kontraktsvillkor

En nyhet är att kriterier som syftar till social hållbarhet, till exempel att produktionen ska ha skett i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och gällande arbetsrätt i produktionslandet, blir särskilda kontraktsvillkor och inte teknisk specifikation.

Tydligare kriterier

Vi har även jobbat med att tydliggöra kriterierna och deras nivåer. Krav ID 10403 Socialt ansvarsfull odling fanns tidigare på både bas och avancerad nivå. I och med uppdateringen finns kriteriet endast på basnivå. Det avancerade kriteriet för rättvis handel, har fått ett eget krav ID 11272. Krav ID 10790:1 Information för att möjliggöra smaktester har avvecklats.

Alla detaljer om de nya kriterierna hittar du hos Upphandlingsmyndigheten.
De nya kriterierna finns också valbara och tillgängliga i Dabas.

Reviderade hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon. Det innebär både uppdaterade och helt nya kriterier som gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling av livsmedel.

Arbetet med att se över kriterierna har genomförts i nära samråd med en expertgrupp som består av upphandlare, leverantörer, branschorganisationer och expertmyndigheter.

Nya kriterier för antibiotika

Nya kriterier för antibiotika finns på flera nivåer. På basnivå krävs, förutom att antibiotika endast ska användas till sjuka djur, en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning. På avancerad nivå och spjutspetsnivå anges dessutom en maximal nivå för användning av antibiotika.

Andra nyheter är att i kriteriet för hälsoredovisningssystem har högsta tillåtna beläggningsgrad i kyckling- och kalkonstallar integrerats för att ge en tydligare koppling mellan flera parametrar för djurvälfärd. Enskilda kriterier för beläggningsgrad inom både kyckling och kalkon kvarstår på basnivå efter insamlade externa synpunkter. Kriteriet för bedövning vid slakt av fjäderfä inkluderar nu även slakt som sker med koldioxid eller inerta gaser.

Uppdaterad mall för leverantörsförsäkran

Leverantörer av kyckling och kalkon kan visa vilka kriterier de uppfyller och vilka bevis de har genom den mall för leverantörsförsäkran som har uppdaterats med de nya kriterierna.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten

Visste du att 87% av alla offentliga livsmedelsupphandlingar efterfrågar MSR-kriterierna?

Taggar: ,

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 10 miljarder kronor per år och mer än varannan måltid som serveras inom foodservicesektorn, serveras inom det offentliga. I 87% av upphandlingarna som gjordes 2014 efterfrågades MSR-kriterierna och vi kan se att intresset bara ökar och börjar även spilla över på den privata sidan.

Detta och mycket annat framkom på den serie upphandlingsseminarier som Konkurrensverket arrangerade i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå häromveckan. Även de största grossisterna var med och berättade hur och varför de jobbar med kriterierna. Stefan Calrell, försäljningschef på Martin & Servera konstaterade att ”kriterierna är viktiga för att säkerställa hållbarhet och bra djuromsorg och skapar ett gemensamt regelverk för att hantera dessa komplexa och ständigt föränderliga frågor”. Michael Bengtsson, försäljningschef på Menigo, framhöll ”att ställa krav på positionsnivå ger en ökad tydlighet för alla anbudsgivare och ger en bättre uppföljning för upphandlare under avtalstiden”. Samtliga grossister tryckte på vikten av att information om MSR-kriterierna nu uppdateras i Dabas, som kommer vara den primära källan för såväl grossisterna som slutanvändarna. ”Att informationen är lättillgänglig och transparent i Dabas kommer underlätta mycket för oss grossister när vi skall lämna anbud i offentliga affärer” säger Patrik Torstensson, grossistchef på Svensk Cater.

Har ni frågor eller funderingar kring hur ni skall gå till väga för att komma igång med att uppdatera er kriterie-information i Dabas, så tveka inte att höra av er till oss på Delfi (08-52 22 43 00 eller info@delfi.se)